Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tvrz Nadějkov byla založena pravděpodobně ve 12. století, obec pak roku 1420. O jejím vzniku se vypravuje toto: Mezi dvorem Větrovem a silnicí vedoucí od Nadějkov k Malé chyšce mírné dolině málo na sever od silnice v blízkosti Větrova stávala ves Voloveč. Majitel měl při níž též doly na kov a vystavěl v její blízkosti tvrz. Jelikož si dělal naději na ještě větší množství vytěženého kovu dal jí jméno Nadějkov. O tři století později v dubnu roku 1420 táhl naším krajem Jan Žižka se svými tábory. Postupně vyplenil Mladou Vožici, Milevský klášter, Modlíkov a postupoval k Malé Chyšce. Cestou zpustošil i malou ves Voloveč, kde bydleli havíři vyznání katolického. Ti následně toto místo opustili a kolem tvrze Nadějkov si vystavěli svá obydlí. Během let se zde střídaly různé rody. V 16. a 17. století majetek nadějkovský získal a spravoval rod Doudlebských z Doudleb. V roce 1838 koupil Nadějkov Karel hrabě Vratislav z Mitrotic. Za vlády Habsburka Ferdinanda V. na zvláštní přímluvu tohoto hraběte byl dne 30. března 1848 Nadějkov povýšen na městys a uděleno povolení v tomto městysi konat čtyři trhy ročně.

 Hrabě Vratislav z Mitrovic záhy zemřel, dcera Karolina se pro nezletilost panství ujala až v roce 1862, už jako hraběnka Kokořová. Ta se zasloužila o nádhernou úpravu zámecké zahrady, ale vedla nákladný život. V roce 1917 zemřela a zůstal po ní jen zámek a dva dvory. Vše odkázala zámeckému malíři Beckovi, který tento majetek o dvacet let později prodal Ludviku Segerovi. Po II. Světové válce byl zámek a ostatní majetek zestátněn a rodině Segerových vrácen restitucí až v roce 1993.

 

Rakouský císař v listině ověřené pečetí císařskou, královskou a arcivévodskou dne 30. března prohlašuje:

 …My Ferdinand I. z Boží vůle císař rakouský, král český, atd… doznáváme veřejně v tomto listě na vědomí, že povolujeme tržná obci Nadějkov 4 výroční trhy a trhy dobytka. Jsme v této době nakloněni našim věrným poddaným, podporujeme jejich úsilí… Našim vrchnostem, mlado i starousedlíkům potvrzujeme, že si mají chránit toto výsadní privilegium, které mají k dispozici. Kdo poruší námi vydané nařízení, bude odsouzen k pokutě, trestu, upadne v nepřízeň…

Fotografii císařské listiny ze dne 30. března 1848 naleznete v Oblíbených odkazech na úvodní stránce nebo na tomto odkazu:
http://sdhnadejkov.rajce.idnes.cz/Nerazene_fotografie/#cisarska_listina_ze_dne_30._brezna_1848.jpg