Jdi na obsah Jdi na menu
 


S obdivem sledujeme události i pozdějších let v životě členů a činnosti sboru, tak, jak je zaznamenáno v naší kronice. „Červený kohout“ škodil velmi často na polích, lesích, ale hlavně na obydlích. Lidé v boji s ničivými plameny získávali zkušenosti, často i draze zaplacené, když bojovali nerovný zápas.

 

Žalostnou upomínkou pro naše předky byly následky hrozné katastrofy, která Nadějkov postihla dne 17. dubna 1893….. katastrofa, jež naše městečko zastihla. Běs plamenný rozpoutal zde silou neukrotitelnou svoji zhoubnou činnost, hltaje neúprosně příbytky a jmění občanů a ohrožuje jejich život, jímž mnozí i stěží vyvázli. Velmi vhodnou dobu k činu vyvolil si tento živel litý, dobu to o 1 hodinu z půlnoci, kdy vše do prvého tuhého snu upadlo. Oheň vzňal se ve stáji hostince Abrahama Pollaka….. z dokladů a připojeného původního nákresu zjistíme, že požár byl založen v jižní části náměstí a zejména proto, že střechy domů byly dřevěné, čiřil se oheň rychle na sousední objekty. Hořela obytná stavení, v nichž klidně spali nic netušící lidé. Plameny zachvátily skladiště zboží, kde byly uskladněny sudy s petrolejem, lihovinami a jinými hořlavinami. Za půl hodiny byla celá východní část náměstí v plamenech. Shořelo 15 obytných stavení, stodoly, stáje s dobytkem. Ničivým plamenům neunikl ani čeledín spící ve stáji. Příčina požáru se nevysvětlila, všichni byli přesvědčeni, že byl založen.

 

…Nicméně dostáli úkolu svému hasiči naši společně s bratrskými sbory Jistebnickým a Drahnětickým…Škody byly veliké; zmírněny byly pojištěním pohořelých, milodary a peněžitými podporami šlechetných dobrodinců blízkých i vzdálených… celkem tedy přijato 3007 zl. 16 kr., což všechno do posledního krejcaru na podpory vydáno. Zaplať Bůh.


Pohořelí za pomoci této i pojistného vystavěli pěkné domky a tím stalo se chatrné městečko Nadějkov všem  přívětivým a zbrusu novým městysem…


Plán vyhořelé části Nadějkova naleznete v Oblíbených odkazech na úvodní stránce nebo na tomto odkazu: http://sdhnadejkov.rajce.idnes.cz/Nerazene_fotografie/#plan_nadejkova.jpg

Po této tragédii výcvik mužstva značně pokročil. Jen v následujícím roce bylo konáno 20 cvičení, doplnilo se hasičské nářadí z podpory zemského fondu ve výši 140 zlatých. Bylo mnoho podporovatelů a „majetní“ se stávali čestnými přispívajícími členy. Aktivita členů se projevovala nejen na cvičeních, ale i účastí na slavnostech pořádaných nadějkovskou obcí, na župních sjezdech, které i sám náš sbor zajišťoval pro župní jednoty okresu Votice – Sedlec. Členů sboru si spoluobčané vážili a jeho činovníci požívali za nezištnou a obětavou práci úctu. Kéž bychom na tuto tradici navázali.