Jdi na obsah Jdi na menu
 


.....a psal se rok 1880….. když záře zakalila nebe na východě a kotoučové dýmu tamo se valili, tu naši občané zvěstili mezi sebou netušenou zprávu, že poblíže hoří. “ V nebezpečí života zachraň bratra“, ihned mezi lidem voláno a každý již spěchá ku straně ozářené, každý se obětuje, jak mladec, tak stařec pro bližního svého, vždyť v jednom plameni 54 stavení…

 

….a právě toto neštěstí dne 1. září ve středu v 7 hodin ráno, kdy v nedalekém městě Jistebnici vypukl obrovský požár bylo podnětem založení Sboru dobrovolných hasičů v Nadějkov.

 Pražský rodák, nadějkovský lékař MUDr. Jan Moser se hned obětavě pustil do přípravných prací a už dne 5. září 1880 se konala první poradní schůze na níž se přihlásilo prvních 22 členů. Za předsedu si zvolili právě Jana Mosera, pokrokového nadšence, který přes všechny nepříjemnosti a svízele trpělivě za svou myšlenou šel a náš sbor založil.

 Členové se usnesli, že kromě činnosti budou ročně připlácet peněžní částkou na hasičské náčiní a k tomuto účelu budou žádat o peněžní pomoc i od občanů. Sestavili stanovy sboru, které místodržitelství schválilo 29. listopadu 1880.


Příspěvky počínaje jedním zlatým věnovali podle možností a vztahu k hasičské myšlence občané nadějkovští, obec Nadějkov, obec Petřkovice, přispěvatelé z Jistebnice, bývalé Malé Chýšky a Klokočova. Značnými dary přispěla i hraběnka Kokořová z nadějkovského zámku. Přispívali i měšťané z Prahy, rodáci z Nadějkov. Nutno uvést i úryvek z písemných údajů … Jeho Veličenstvo císař pán náš věnoval sboru uznávaje velikou potřebu 80 zlatých… za takto nabyté jmění byla pořízena výzbroj pro 30 mužům, nový stříkací stroj od firmy Heckle z Vídně a nezbytné hadice. Stříkačka byla slavnostně vysvěcena dne 6. ledna 1881. Po 6 let se celý sbor vždy v tento den zúčastňoval služeb božích.

Již tehdy byl sbor organizačně rozdělen na 4 sbory: 7 lezců s 1 nadlezcem, 5 bouračů s nadbouračem, na dvě čety stříkačníků a s 10 muži a četu ochranného mužstva. Z režného plátna byl zhotoven oděv mužstva. Aby výzbroj byla úplná, nakoupili přilbice, lezecké pásy, sekyrky, ochranné karabiny na spouštění s výše provazem 12 m dlouhým a speciální žebříky. Vše bylo pořízeno za 438 zlatých.

 K ovládání tohoto dosti bohatého vybavení bylo nutno pravidelné cvičení mužstva podle specielního určení a tím byl pověřen podvelitel.

 První řádná valná hromada se konala 30. prosince 1880, kde byla ustanovena noční požární policie a nové vedení sboru:

Antonín Brož  předseda
Václav Chochole  velitel
František Duchoň podvelitel
Jan Jindrák jednatel

 Zakladatel sboru Jan Moser, který působil jako lékař v Jincích byl za své mimořádné zásluhy jmenován čestným členem.

 Touto událostí byla uzavřena samostatná etapa vzniku a založení Sboru dobrovolných hasičů v Nadějkově. Někteří ze zakládajích členů byli odvedeni bojovat za zájmy císařského mocnářství v 1. světové válce a ne všichni se z válečné vřavy vrátili.

 Hasičské hnutí bylo projevem vlastenectví, které kronikář sboru učitel Čeněk Bohuslávek vyjádřil veršem:

 

V době zmatků, převratů a bojů, Český hasič ať je mužem celým,

jež se vedou nyní ze všech sil,  uvědomělým a moudrým dost,

třeba míti vlastní přesvědčení, aby stačil na ten úkol velký,

vůli nezlomnou a jistý cíl.  jež mu chystá budoucnost.